امور دانشجویان

آشنایی مختصربا حوزه معاونت دانشجویی

دانشجوی گرامی:
     باآرزوی توفیق الهی مطالب ذيل به منظور آشنائي دانشجويان با متقاضيان استفاده از فعاليت هاي حوزه مديريت دانشجوئي تهيه و تدارک ديده شده است .
الف - تسهيلات دانشجوئي
الف -1 مدارک لازم جهت استفاده از وام هاي دانشجوئي
(حداکثر تا دوهفته بعداز ثبت نام به مديريت دانشجوئي محل تحصیل تحویل شود)
1-    اخذ فرم تعهد محضری و به ثبت رساندن آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور وتحویل آن بهمراه یک برگ فتوکپی در اندازه A4
          برای این منظور دانشجو با در دست داشتن فتوکپی حکم کارگزینی ضامن که میبایست از کارکنان رسمی و یا پیمانی بخش دولتی(منظور از کارمند رسمی و یا دولتی کلیه کارمندانی که زیر مجموعه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و استخدامی کشوری بوده باشد) بهمراه خود ضامن به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمانید.
2- تصویر حکم کارگزینی(براي کارکنان شاغل ) وگواهي کسر حقوق ضامن(براي کارکنان بازنشسته ) از اداره مربوطه به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی دانشجو
3 - افتتاح و اعلام شماره حساب عابر بانک نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مراغه (باجه مستقر در دانشگاه) صرفا براي دانشجويان دوره روزانه
4- تکميل فرم مخصوص متقاضیان استفاده از دفترچه اقساط بازپرداخت بدهي   
5- تکميل و ارائه  فرم درخواست وام تحصیلی ؛............ ( دانشجو يان محترم عنايت داشته باشند حداکثر تا بيستم هرترم تحصيلي فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارائه برگ درخواست تسهيلات دانشجوئي اقدام نمايند و عدم تکميل آن به منزله انصراف تلقي خواهد شد .)
الف-2 انواع وام هاي دانشجوئي

1-وام تحصيلي :

دانشجو در صورت عدم اشتغال به کار ،تمام وقت بودن آموزشي و مشروط نبودن دوم ترم متوالي و يا سه ترم متناوب از اين وام به شرط دارا بودن اولويت نياز مالي  استفاده نمايند .
2-وام مسکن :دانشجويان روزانه مي توانند با ارائه اجاره نامه رسمي- معتبر و داراي کد رهگيري شهر محل تحصيل ميتوانند از وام مسکن مجردي حداکثر تا مبلغ وام تحصيلي استفاده نمايند.
3-وام وديعه مسکن متاهلي : دانشجويان روزانه متاهل مي توانند با ارائه اجاره نامه رسمي معتبر و داراي کد رهگيري شهرمحل تحصيل به همراه مدارک ازدواج از وام وديعه مسکن متاهلي حداکثر تا سقف مشخص شده و مبلغ پيش پرداختي قيد شده در اجاره نامه استفاده نمايند .  
4-وام ازدواج : دانشجويان متاهل که از تاريخ ازدواجشان بيش از يکسال سپري نشده باشد ميتوانند با ارائه مدارک دريافت وام و اسناد ازدواج از وام ازدواج بهره مند شوند .
5- دانشجويان نوبت دوم (شبانه ) صرفا از وام شهريه با کارمزد ميتوانند بهره مند شوند که مبلغ مذبور واريز حساب دانشگاه مي شود .
6- وام ضروري : دانشجوياني که در نتيجه رويداد هاي ( وقوع حوادث طبيعي ،آتش سوزي ،تصادف ،فوت يکي از بستگان درجه يک ،بيماري ،خريد عينک طبي ،هزينه پايان نامه تحصيلي ،هزينه خريد لوازم کمک آموزشي )مواجه مي شوند از اين وام استفاده نمايند .

  • پرداخت وام ضروري در خصوص هر رويداد فقط يک نوبت در طول هر مقطع تحصيلي امکانپذير مي باشد.


                  بديهي است فرصت نهايي جهت رزرو غذا 48ساعت قبل خواهد بود .  مبناي نرخ هاي اعلامي يارانه اي  صندوق رفاه دانشجويان بوده ، که وعده نهار در محل سلف سرويس دانشجوئي و وعده هاي بعدي در خوابگاههاي دانشجوئي توزيع مي گردد.  نکته حائز توجه اينکه دانشجوي محترم حتما پس ازمشخص شدن خوابگاه و اتاق خود ،  نام خوابگاه  و شماره اتاق خود را به اداره تغذيه اعلام نمايد تا از مشکلات بعدي در توزيع شام و صبحانه جلوگيري بعمل آيد .
                   دانشجوي محترم در جريان  ثبت نام و پس از دريافت کارت دانشجوئي ( کارت دانشجوئي چند منظوره بوده و بعنوان کارت تغذيه نيز محسوب مي شود )، با مراجعه به اداره تغذيه و دريافت بروشور نرم افزار جامع ياس،ضمن آشنائي با  امکان و نحوه رزو اينترنتي  و دريافت غذاي روزانه)  نسبت به واريز وجه( حداقل به مبلغ 300000ريال ) به شماره حساب متمرکز تغذيه  546128687 نزد بانک تجارت شعبه مرکزي مراغه (5460)  جهت رزرو غذا براي روزها و هفته هاي آتي اقدام نمايند . 
ب-  تغذيه
3- گواهي اشتغال به تحصيل از آموزش بهمراه کپي کارت دانشجوئي وکارت ملي
2- مدارک و اسناد پزشکي تائيد شده بهمراه گزارش حادثه
1 -دانشجو حداکثر تا يک هفته از وقوع حادثه مي بايست به مديريت دانشجوئي مراجعه و نسبت به تشکيل پرونده اقدام نمايد
زمان ومدارک لازم جهت تشکيل پرونده
*غرامت روزانه به علت از کارافتادگی موقت در اثر حادثه
*نقص عضو و از کارافتادگی دائم و جزئی در اثر حادثه
*نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل در اثر حادثه
*فوت در اثر حادثه
*هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
خطرها و خسارت های تحت پوشش
.عبارت است از هر گونه واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح و نقص عضو،از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده می شود
حادثه
عبارت است از تأمین غرامت در صورت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه
 

موضوع بیمه حوادث

            - بیمه ای است که دانشجویان را در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان (در داخل یا خارج کشور) در مقابل حوادث و پیشامدها ی ناگوار بیمه می کند و مدت زمان تعریف شده برای آن یک سال تحصیلی (اول مهر تا پایان شهریور سال بعد) می باشد که کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور موظف هستند با دریافت حق بیمه سالانه از دانشجویان،آنان را نزد یکی از شرکت های بیمه،در مقابل حوادث بیمه کنند..
 
بیمه حوادث
 واز تسهیلات بیمه درمانی بهره مند گردند. ودر خصوص بيمه تکميلي نيز به اطلاعيه هاي صادره و يا مديريت  دانشجوئي مراجعه فرمايند . مراجعهwww.bimesalamt.irپايه  نبوده می توانند به یکی از نمایندگی های بیمه خدمات درمانی و يا به آدرس : -کلیه دانشجویانی که تحت پوشش هیج بیمه ای
 
بیمه خدمات درمانی
    حداکثر مدت زمان ماهانه کار دانشجوئي 85 ساعت بوده و هزينه متوسط ساعتي آن براي دانشجويان دوره کارداني : 5500ريال ، کارشناسي :8000ريال ، ارشد : 13000ريال و دکتري 25000 ريال مي باشد.
-دانشجويان عزيز در صورت تمايل و بعد از سپري نمودن حداقل يک ترم تحصيلي و داشتن صلاحيت عمومي بشرط عدم اشتغال و نداشتن در آمد کافي و با اعلام نياز واحد به کار گيرنده  مي توانند از مزاياي "خدمات دانشجوئي " استفاده نمايند .
کار دانشجوئي
7-دانشجويان اززمان تاريخ فارالتحصيلي صرفا 9 ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسويه حساب اقدام نمايند در غير اينصورت  بدهي دانشجو غير قابل تقسيط بوده و مي بايست يکجا پرداخت شود .
   - باز پرداخت انواع وام دريافتي به غير وام وديعه مسکن متاهلي  به هنگام تسويه حساب (دانش آموختگي )10/ بصورت نقدي و مابقي آن بصورت اقساطي که سررسيد اولين قسط آن 9ماه بعداز تاريخ فارغ التحصيلي خواهد بود. که در مورد دانشجويان مشمول مدت سربازي به مدت زمان مذکور اضافه خواهد شد.

الف-3- نحوه بازپرداخت و تسويه حساب


          ج- خوابگاه
        بر اساس  ضوابط و دستورالعمل اجرایی صندوق رفاه، دانشجویانی می توانند از خوابگاههای دانشجویی استفاده کنند که از هیچ گونه کمک مؤسسات دیگر و یا وام مسکن صندوق  استفاده ننماید.انتخاب دانشجوو شرایط اسکان بر عهده معاونت دانشجویی هر دانشگاه می باشد.که دانشجويان در صورت اطمينان از واجد شرايط بودن و اختصاص خوابگاه نسبت به تکميل فرم ها و پرداخت هزينه اقدام نمايند .  
           مدت زمان بهره مندی از خوابگاه در ترم اول 135 روز و ترم دوم 150روز میباشد اسکان دانشجویان در خوابگاه(اعم از ملکي و يا استيجاري ) بصورت پرداخت نقدی اجاره در ابتدای نیمسال تحصیلی می باشد.
         دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مجازند خوابگاه های مازاد ظرفیت خود را با رعایت سرانه های استاندارد و با نرخ 50 درصد علاوه بر مبلغ اجاره بهاء تعیین شده و به ازای دریافت نقدی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی در اختیار سایر دانشجویان (شبانه،مهمان،دوره تابستان و دانشجویانی که شرایط اسکان ندارند) قرار دهند.
       دانشجویان موظفند پس از پایان هر نیمسال تحصیلی ، قطع ارتباط دانشجویی و یا فراغت از تحصیل خوابگاه محل سکونت خود را تخلیه نمایند. در غیر این صورت از زمان استنکاف موظف به پرداخت 10 برابر اجاره بهاء بصورت یکجا خواهند بود.
 

 نیمسال اقامت اضافی:  
             نیمسال اول 100 درصد مبلغ اجاره بهاء

             نیمسال دوم 150 درصد مبلغ اجاره بهاء
             نیمسال سوم 200 درصد مبلغ اجاره بهاء
 

          بطور مختصر سياست کلي وزارت علوم در اسکان دانشجويان باولويت دهي دانشجويان  خواهر، دانشجويان دوره تحصيلات تکميلي ، دانشجويان تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي ، خانواده محترم شهداء مي باشد . سعي ما براين است که کليه دانشجويان خواهر در خوابگاههاي دانشگاه اسکان يابند و دانشجويان برادر دوره روزانه      نيز در سا ل اول و در صورت امکان سال دوم تحصيلي در خوابگاههاي دانشجوئي اسکان يابند .
        نرخ اجاره بهاي خوابگاههاي ملکي توسط صندوق رفاه دانشجويان با توجه به رتبه بندي خوابگاه وظرفيت اتاق تعريف وا بلاغ مي گردد ونرخ اجاره بهاي خوابگاههاي استيجاري بر مبناي بخشنامه شماره    مورخه 11/6/78 تعيين و مشخص مي شود (ماده 2-1 : هزينه هاي سالانه خوابگاه استيجاري شامل : مبلغ اجاره تهاء ، هزينه هاي سوخت ، آب ، برق ، تلفن و خدمات ( اينترنت ، هزينه هاي تعمر و نگهداري و ..)که دانشجو مي بايست اجاره بهاء آنرا پيش از اسکان ودر ابتداي ترم بادريا فت فيش وشماره حساب از اداره خوابگاهها پرداخت نمايد .

ضمناکليه دانشجويان ساکن در خوابگاهها به استناد آئين نامه سکونت در خوابگاهها مبلغي نيز که تعيين و مشخص ميشود بعنوان وديعه واريز شماره حساب ودايع دانشجوئي مي کنند که هنگام تسويه حساب در صورت عدم وارد نمودن خسارت ، به شماره حساب نامبردگان عودت داده مي شود.
مدت مجاز استفاده دانشجو از خدمات دانشجوئي  :
-کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی(4 نیمسال)
-کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی(8 نیمسال)
-کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی(12نیمسال)
-دکتری تخصصی پیوسته حداکثر 8 سال تحصیلی(16 نیمسال)د- شوراي انضباطي
جامعه دانشگاه مثل هر جامعه ديگري متاثر از روابط و ارتباطات عناصر تشکيل دهنده است که در پاره اي از اوقات با مخاطراتي مواجهه است ،با توجه به مصلحت هاي کلان آموزش عالي ، ورود پليس به دانشگاه مجاز شمرده نشده و بنابر اين مرجع داوري در جهت احقاق حقوق دانشجويان و رعايت مصالح دانشگاه ، و بنابر مصوبه شوراي عالي
انقلاب فرهنگي در سال 1374 ،شوراي انضباطي در دانشگاهها تشکيل و به تخلفات
دانشجوئي رسيدگي مي نمايد . شوراي انضباطي به استناد ماده 4 شيوه نامه صالح به رسيدگي موارد ذيل مي باشد : 1- تخلفي در زمان دانشجوئي بوده باشد (- داخل دانشگاه   - خارج دانشگاه ) 2- به هر نحوي به شوراي انضباطي اطلاع داد ه شود( -گزارش حقوقي   -شکايت شاکي خصوصي ) 3- از دانشجوئي ظللمي در حق دانشجوي ديگري صورت گيرد 4-از طرف محاکم قضايي دانشجوئي محکوم شود .
 مديريت امور دانشجوئي -آقای جواد مقیمی فام    :   تلفن :04137274891                                     refah_daneshjo@maragheh.ac.ir 


اخبار

آگهی مناقصه عمومی شماره2

1402/05/17

حضور نمایندگان دانشگاه مراغه در نشست آموزشی و بیستمین دوره انتخابات نمایندگان مدیران مسئول ...

1402/04/28

قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان رتبه اول کارشناسی

1402/04/25

سومین جلسه کارگروه عفاف و حجاب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مراغه برگزار شد

1402/04/21

دکتر محمد زادشکویان، رئیس دانشگاه مراغه:
تدفین شهید گمنام و اجرای یادمان شهدا در دانشگاه مراغه مایه خیر و برکت خواهد بود

1402/04/21

اجرای برنامه های مختلف برای دانشجویان در اردوی زیارتی مشهد مقدس

1402/04/20

دانشجویان دانشگاه مراغه مقام اول المپیاد دانشجویی منطقه 3 کشور را کسب کردند

1402/04/17
1402/04/17

با انعقاد تفاهم نامه همکاری؛
طرح مدد در دانشگاه مراغه اجرایی می شود

1402/04/06

به میزبانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛
نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه 3 کشوربرگزار شد

1402/04/03

همزمان با روز بسیج اساتید؛
همایش بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار شد.

1402/04/03

اطلاعیه ترم تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

1402/03/30

جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه برگزار شد / گزارش تصویری

1402/03/28

به همت مرکز رشد واحدهای فناور مراغه؛
سمینار "آشنائی با قوانین مالیاتی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان" برگزار شد

1402/03/23

ارتقای چشمگیر رتبه دانشگاه مراغه در رتبه بندی جهانی تایمز

1402/03/23

طی تفاهم نامه ای؛
دانشگاه مراغه عضو اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز شد

1402/03/21

معاون آموزشی و پژوهشی جدید دانشگاه مراغه منصوب شد

1402/03/17

در مصاحبه با مدیر فناوري اطلاعات دانشگاه مراغه ؛
میزان آشنایی، برنامه های دانشگاه و چالش ها در خصوص راه اندازی پنجره واحد خدمات دانشگاهی کش ...

1402/03/17

طی حکمی از سوی دکتر محمد زادشکویان رئیس دانشگاه مراغه
رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد

1402/03/09